Discrimination and unequal opportunities of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the labor market in Kosovo

October 2023 1. Executive summary This policy brief explores the many issues at the root of the alarming unemployment rate of non-majority ethnic groups in Kosovo, specifically Kosovo Roma, Kosovo Ashkali, and Kosovo Egyptian communities (hereinafter referred to as Roma, Ashkali, and Egyptian communities), despite the mechanisms already put in place to ensure their employment.…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi III: Lularta Buja

Nga autorë të ndryshëm e në fjalorë të ndryshëm, demokracia e ka thuajse të njëjtin kuptim “… nga populli, me popullin dhe për popullin…” Por, edhe pse subjekti nuk ndërron, shumicën e herës kjo ndryshon në “nga populli, me popullin, por jo edhe për popullin…” sepse historia ka treguar që një numër i madh lëvizjesh…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi II: Flakon Demaku

Demokracia është qeverisja në emër të njerëzve dhe e bazuar në vullnetin e tyre Ndonëse e konsideruar si sistemi më i mirë për të qeverisurveri , sigurisht, nuk është e përsosur. duke permendur ate qe dikur Winston Churchill kishte potencuar: “Demokracia është forma më e keqe e qeverisjes, përveç të gjitha të tjerave që kemi…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi I: Lindita Zeka

Demokracia është një koncept shumëdimensional dhe një sistem me përmasa universale e idealizëm i të vetmit idol – popullit. Ky koncept shpesh ngatërrohet me lirinë e që të dyja janë më shumë se sa ideale për t’u vlerësuar, madje ato mund të jenë thelbësore për mbijetesën. Liria në demokraci është thelbësore për funksionim dhe garanci…

Kjo shtëpi beson se policia e Kosovës duhet të ketë një departament vetëm me oficere femra

Debati u mbajt në formatin e Parlamentit Britanik (BP), me debatues të nivelit fillestar. Qeveria e Hapjes (OG) solli këto argumente kryesore: një departament policie vetëm me oficere femra do të ishte një hapësirë ​​e sigurt për gratë për të shprehur shqetësimet e tyre. Një departament policie me oficere femra do të ishte vetëm një…

Kjo shtëpi beson se videolojërat e dhunshme duhet të ndalohen

Debati u mbajt në formatin e Parlamentit Britanik (BP), me debatues të nivelit fillestar. Qeveria e Hapjes (OG) u përcaktua duke deklaruar se video lojërat e dhunshme duhet të ndalohen për fëmijët nën moshën 18 vjeç. Argumentet kryesore të sjella nga OG ishin: skenat e dhunshme në videolojëra që i bëjnë fëmijët të mjegullojnë kufijtë…