Qendra e Debatit promovon programet dhe misionin e saj nga një gamë e larmishme e partneriteteve arsimore dhe strategjike duke zhvilluar kurrikula inovative, seminare trajnimi që tërheqin qytetarinë aktive.

KËRKONI NJË KUOTË