Sesion informues me Ylli Hashani nga ITP Prizren- Turneu Kombëtar i Debatit “Kosova Open 2022”

𝐓𝐮𝐫𝐧𝐞𝐮 𝐊𝐨𝐦𝐛ë𝐭𝐚𝐫 𝐢 𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐢𝐭 “𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐” Me datat 10 – 11 – 12 qershor, Debate Center ka organizuar Turneun Kombëtar të Debatit ‘’Kosova Open 2022” në hapësirat e ITP (Innovation and Training Center) në Prizren. Pjesëmarrës ishin të rinjë të moshave 15 – 23 vjeç nga gjitha komunat e Kosovës ku patën mundësi të…

Në vendet ku prostitucioni është i ndaluar me ligj, kjo shtëpi do të dënonte personin që paguan shërbimin e jo puntorët e seksit

Ky debat u mbajt në formatin e parlamentit britanez (PB), me debatues të nivelit fillestar dhe mesatar. Qeveria Hapëse (QH) definoi temen në termat e prostitucionit jo konsensual që ndodhë përmes trafikimit me qenie njerëzore. Ekipi bazoi argumentin e tyre në statistikat që vertetojnë që një numër i madh i prostitucionit ndodhë pa vetë-dëshirë, prandaj…

Në vendet ku prostitucioni është i ndaluar me ligj, kjo shtëpi do të dënonte personin që paguan shërbimin e jo puntorët e seksit

Ky debat u mbajt në formatin e parlamentit britanez (PB), me debatues të nivelit fillestar dhe mesatar. Qeveria Hapëse (QH) definoi temen në termat e prostitucionit jo konsensual që ndodhë përmes trafikimit me qenie njerëzore. Ekipi bazoi argumentin e tyre në statistikat që vertetojnë që një numër i madh i prostitucionit ndodhë pa vetë-dëshirë, prandaj…

Kjo shtëpi beson se policia e Kosovës duhet të ketë një departament vetëm me oficere femra

Debati u mbajt në formatin e Parlamentit Britanik (BP), me debatues të nivelit fillestar. Qeveria e Hapjes (OG) solli këto argumente kryesore: një departament policie vetëm me oficere femra do të ishte një hapësirë ​​e sigurt për gratë për të shprehur shqetësimet e tyre. Një departament policie me oficere femra do të ishte vetëm një…

Kjo shtëpi beson se videolojërat e dhunshme duhet të ndalohen

Debati u mbajt në formatin e Parlamentit Britanik (BP), me debatues të nivelit fillestar. Qeveria e Hapjes (OG) u përcaktua duke deklaruar se video lojërat e dhunshme duhet të ndalohen për fëmijët nën moshën 18 vjeç. Argumentet kryesore të sjella nga OG ishin: skenat e dhunshme në videolojëra që i bëjnë fëmijët të mjegullojnë kufijtë…

Weekend Debate Academy 2022

Debate Center më 13-14 mars ka mbajtur Debate Weekend Academy ku pjesëmarrës kanë qenë rreth 90 të rinj nga Komuna e Prishtinës, Prizrenit, Pejës, Mitrovicës, Ferizajit dhe Gjilanit. Pjesëmarrësit nga gjashtë komunat janë mbledhur në shkollën “Gjergj Fishta” në Prishtinë në akademinë dyditore me temën “Mendoni globalisht, ndryshoni lokalisht”. Gjatë kësaj Akademie të rinjtë janë…

DC vazhdon me trajnimin e të rinjve në kuadër të projektit “Youth Interconnected”

U mbajtën takimet e radhës me Klubet e Debatit në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovicë, në kuadër të projektit “Youth Inter-Connected”. Të rinjtë pjesëmarrës patën mundësinë që të njihen me dallimet ndërmjet debatit formal dhe joformal, formatin e Debatit “British Parliamentary” – shpjegimet mbi definimin dhe argumentimin, dhe rëndësinë që ato kanë në debat.…

15 Shtatori – Dita Ndërkombëtare e Demokracisë

Dita Ndërkombëtare e Demokracisë u krijua në vitin 2007 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, me qëllim që të inkurajojë qeveritë që përmes programeve kombëtare të përkushtohen për të forcuar dhe konsoliduar demokracinë. Fjala demokraci rrjedh nga fjalët greke “demos”, që do të thotë popull dhe “kratos” që do të thotë pushtet, dhe mund të…