Sesioni i dytë informues, me Egzon Osmani nga Friedrich Ebert Stiftung rreth politikave të majta dhe socialdemokracisë. – Turneu Kombëtar i Debatit “Kosova Open 2022”

Me datat 10 – 11 – 12 qershor, Debate Center ka organizuar Turneun Kombëtar të Debatit ‘’Kosova Open 2022” në hapësirat e ITP (Innovation and Training Center) në Prizren. Pjesëmarrës ishin të rinjë të moshave 15 – 23 vjeç nga gjitha komunat e Kosovës ku patën mundësi të garojnë në formatin Britanik të Debatit (British…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi III: Lularta Buja

Nga autorë të ndryshëm e në fjalorë të ndryshëm, demokracia e ka thuajse të njëjtin kuptim “… nga populli, me popullin dhe për popullin…” Por, edhe pse subjekti nuk ndërron, shumicën e herës kjo ndryshon në “nga populli, me popullin, por jo edhe për popullin…” sepse historia ka treguar që një numër i madh lëvizjesh…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi II: Flakon Demaku

Demokracia është qeverisja në emër të njerëzve dhe e bazuar në vullnetin e tyre Ndonëse e konsideruar si sistemi më i mirë për të qeverisurveri , sigurisht, nuk është e përsosur. duke permendur ate qe dikur Winston Churchill kishte potencuar: “Demokracia është forma më e keqe e qeverisjes, përveç të gjitha të tjerave që kemi…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi I: Lindita Zeka

Demokracia është një koncept shumëdimensional dhe një sistem me përmasa universale e idealizëm i të vetmit idol – popullit. Ky koncept shpesh ngatërrohet me lirinë e që të dyja janë më shumë se sa ideale për t’u vlerësuar, madje ato mund të jenë thelbësore për mbijetesën. Liria në demokraci është thelbësore për funksionim dhe garanci…

Ligjërata mbi feminizmin me nxënës të shkollave fillore

Debate Center në bashkëpunim me Lëvizjen FOL janë duke implementuar projektin “Gender Inclusive Justice Sector”. Në kuadër të aktiviteteve të parapara, janë organizuar tri ligjerata rreth feminizmit me nxënësit e shkollave fillore në komunat e Hanit të Elezit, Kaçanikut dhe Vitisë. Ligjëratat u mbajtën nga Mirishahe Syla – Njohëse e çështjeve gjinore. Qëllimi i këtyre…