Aftësitë e buta janë shpesh të transferueshme nëpër karriera dhe industri. Si rezultat, mund të zbuloni se zotëroni shumë nga tiparet e kërkuara edhe nëse nuk përputheni me profilin e saktë në përshkrimin e punës. Ndërsa kërkoni punë, kushtojini vëmendje të veçantë postimeve që bëjnë thirrje për kandidatë me aftësi të buta ose tipare që zotëroni

KËRKONI NJË KUOTË