Sesion informues me Ylli Hashani nga ITP Prizren- Turneu Kombëtar i Debatit “Kosova Open 2022”

𝐓𝐮𝐫𝐧𝐞𝐮 𝐊𝐨𝐦𝐛ë𝐭𝐚𝐫 𝐢 𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐢𝐭 “𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐” Me datat 10 – 11 – 12 qershor, Debate Center ka organizuar Turneun Kombëtar të Debatit ‘’Kosova Open 2022” në hapësirat e ITP (Innovation and Training Center) në Prizren. Pjesëmarrës ishin të rinjë të moshave 15 – 23 vjeç nga gjitha komunat e Kosovës ku patën mundësi të…

Ligjërata mbi feminizmin me nxënës të shkollës “Naim Frashëri” në Komunën e Prishtinës

Debate Center në bashkëpunim me Lëvizjen FOL janë duke implementuar projektin “Gender Inclusive Justice Sector”. Në kuadër të aktiviteteve të parapara, tani ështe organizuar ligjerata rreth feminizmit me nxënësit e shkollës fillore “Naim Frashëri” në Prishtinë. Në këtë ligjëratë morrën pjesë nxënëesit prej klasës së gjashtë deri të nëntë. Ligjërata u mbajt nga Mirishahe Syla –…

Në vendet ku prostitucioni është i ndaluar me ligj, kjo shtëpi do të dënonte personin që paguan shërbimin e jo puntorët e seksit

Ky debat u mbajt në formatin e parlamentit britanez (PB), me debatues të nivelit fillestar dhe mesatar. Qeveria Hapëse (QH) definoi temen në termat e prostitucionit jo konsensual që ndodhë përmes trafikimit me qenie njerëzore. Ekipi bazoi argumentin e tyre në statistikat që vertetojnë që një numër i madh i prostitucionit ndodhë pa vetë-dëshirë, prandaj…

22 Prilli – Dita e Tokës

Dita e Tokës shënohet çdo vit më 22 prill me qëllim që të rritet ndërgjegjësimi për sfidat mjedisore me të cilat përballemi si dhe për mënyrat se si ato mund të tejkalohen. Shkatërrimi i mjedisit i shkaktuar nga njerëzit është një problem global dhe i vazhdueshëm. Aktiviteti i pakontrolluar antropogjen ka ndikuar tashmë shumë në…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi III: Lularta Buja

Nga autorë të ndryshëm e në fjalorë të ndryshëm, demokracia e ka thuajse të njëjtin kuptim “… nga populli, me popullin dhe për popullin…” Por, edhe pse subjekti nuk ndërron, shumicën e herës kjo ndryshon në “nga populli, me popullin, por jo edhe për popullin…” sepse historia ka treguar që një numër i madh lëvizjesh…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi II: Flakon Demaku

Demokracia është qeverisja në emër të njerëzve dhe e bazuar në vullnetin e tyre Ndonëse e konsideruar si sistemi më i mirë për të qeverisurveri , sigurisht, nuk është e përsosur. duke permendur ate qe dikur Winston Churchill kishte potencuar: “Demokracia është forma më e keqe e qeverisjes, përveç të gjitha të tjerave që kemi…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi I: Lindita Zeka

Demokracia është një koncept shumëdimensional dhe një sistem me përmasa universale e idealizëm i të vetmit idol – popullit. Ky koncept shpesh ngatërrohet me lirinë e që të dyja janë më shumë se sa ideale për t’u vlerësuar, madje ato mund të jenë thelbësore për mbijetesën. Liria në demokraci është thelbësore për funksionim dhe garanci…

Ligjërata mbi feminizmin me nxënës të shkollave fillore

Debate Center në bashkëpunim me Lëvizjen FOL janë duke implementuar projektin “Gender Inclusive Justice Sector”. Në kuadër të aktiviteteve të parapara, janë organizuar tri ligjerata rreth feminizmit me nxënësit e shkollave fillore në komunat e Hanit të Elezit, Kaçanikut dhe Vitisë. Ligjëratat u mbajtën nga Mirishahe Syla – Njohëse e çështjeve gjinore. Qëllimi i këtyre…