Sesioni i dytë informues, me Egzon Osmani nga Friedrich Ebert Stiftung rreth politikave të majta dhe socialdemokracisë. – Turneu Kombëtar i Debatit “Kosova Open 2022”

Me datat 10 – 11 – 12 qershor, Debate Center ka organizuar Turneun Kombëtar të Debatit ‘’Kosova Open 2022” në hapësirat e ITP (Innovation and Training Center) në Prizren. Pjesëmarrës ishin të rinjë të moshave 15 – 23 vjeç nga gjitha komunat e Kosovës ku patën mundësi të garojnë në formatin Britanik të Debatit (British…

Sesion informues me Ylli Hashani nga ITP Prizren- Turneu Kombëtar i Debatit “Kosova Open 2022”

𝐓𝐮𝐫𝐧𝐞𝐮 𝐊𝐨𝐦𝐛ë𝐭𝐚𝐫 𝐢 𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐢𝐭 “𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐” Me datat 10 – 11 – 12 qershor, Debate Center ka organizuar Turneun Kombëtar të Debatit ‘’Kosova Open 2022” në hapësirat e ITP (Innovation and Training Center) në Prizren. Pjesëmarrës ishin të rinjë të moshave 15 – 23 vjeç nga gjitha komunat e Kosovës ku patën mundësi të…

Ligjërata mbi feminizmin me nxënës të shkollës “Naim Frashëri” në Komunën e Prishtinës

Debate Center në bashkëpunim me Lëvizjen FOL janë duke implementuar projektin “Gender Inclusive Justice Sector”. Në kuadër të aktiviteteve të parapara, tani ështe organizuar ligjerata rreth feminizmit me nxënësit e shkollës fillore “Naim Frashëri” në Prishtinë. Në këtë ligjëratë morrën pjesë nxënëesit prej klasës së gjashtë deri të nëntë. Ligjërata u mbajt nga Mirishahe Syla –…

Në vendet ku prostitucioni është i ndaluar me ligj, kjo shtëpi do të dënonte personin që paguan shërbimin e jo puntorët e seksit

Ky debat u mbajt në formatin e parlamentit britanez (PB), me debatues të nivelit fillestar dhe mesatar. Qeveria Hapëse (QH) definoi temen në termat e prostitucionit jo konsensual që ndodhë përmes trafikimit me qenie njerëzore. Ekipi bazoi argumentin e tyre në statistikat që vertetojnë që një numër i madh i prostitucionit ndodhë pa vetë-dëshirë, prandaj…

Në vendet ku prostitucioni është i ndaluar me ligj, kjo shtëpi do të dënonte personin që paguan shërbimin e jo puntorët e seksit

Ky debat u mbajt në formatin e parlamentit britanez (PB), me debatues të nivelit fillestar dhe mesatar. Qeveria Hapëse (QH) definoi temen në termat e prostitucionit jo konsensual që ndodhë përmes trafikimit me qenie njerëzore. Ekipi bazoi argumentin e tyre në statistikat që vertetojnë që një numër i madh i prostitucionit ndodhë pa vetë-dëshirë, prandaj…

Real Talk with Youth

Debate Center në partneritet me Vullnetarët e Qytetit ka organizuar diskutimin e dytë në kuadër të serive “Real Talk with Youth”, ku është diskutuar për pjesëmarrjen aktive të të rinjve në vendimmarrje në nivelin lokal dhe sfidat që ata hasin. Të ftuar në këtë diskutim ishin: Leonora Morina-Bunjaku, Nënkryetare e Komunës së Gjilanit; Arianit Sadiku,…

22 Prilli – Dita e Tokës

Dita e Tokës shënohet çdo vit më 22 prill me qëllim që të rritet ndërgjegjësimi për sfidat mjedisore me të cilat përballemi si dhe për mënyrat se si ato mund të tejkalohen. Shkatërrimi i mjedisit i shkaktuar nga njerëzit është një problem global dhe i vazhdueshëm. Aktiviteti i pakontrolluar antropogjen ka ndikuar tashmë shumë në…

Gara për Ese “Demokracia dhe Mendimi Kritik” – Vendi III: Lularta Buja

Nga autorë të ndryshëm e në fjalorë të ndryshëm, demokracia e ka thuajse të njëjtin kuptim “… nga populli, me popullin dhe për popullin…” Por, edhe pse subjekti nuk ndërron, shumicën e herës kjo ndryshon në “nga populli, me popullin, por jo edhe për popullin…” sepse historia ka treguar që një numër i madh lëvizjesh…