Telefoni

+383 (0) 49 454 818

+383 (0) 44 379 211

E-mail

info@debatecenter.org

Adresa

Rruga Andrea Gropa No.35, Prishtina, Kosova