POSTIMET E FUNDIT

MEDIAT SOCIALE

MEDIAT SOCIALE

PROGRAMET

CRITICAL-THINKING-IN-EDUCATION

MENDIMI KRITIK NË ARSIM

Programi i të menduarit kritik në arsim fokusohet në rritjen e aftësive të të menduarit kritik dhe të folurit publik të nxënësve të shkollave të mesme dhe fillore duke krijuar klube debati në partneritet me institucionet arsimore publike.

democracy

MENDIMI KRITIK DHE DEMOKRACIA

Programi i Mendimit Kritik dhe Demokracisë do të ofrojë aktivitete novatore në bashkimin e këndvështrimeve të ndryshme dhe do të ofrojë një qasje “të mëdha” ndaj çështjeve shoqërore.

SHËRBIMET

PARTNERËT