Ligjërata mbi feminizmin me nxënës të shkollave fillore

Debate Center në bashkëpunim me Lëvizjen FOL janë duke implementuar projektin “Gender Inclusive Justice Sector”. Në kuadër të aktiviteteve të parapara, janë organizuar tri ligjerata rreth feminizmit me nxënësit e shkollave fillore në komunat e Hanit të Elezit, Kaçanikut dhe Vitisë. Ligjëratat u mbajtën nga Mirishahe Syla – Njohëse e çështjeve gjinore. Qëllimi i këtyre…