Ligjërata mbi feminizmin me nxënës të shkollës “Naim Frashëri” në Komunën e Prishtinës

Debate Center në bashkëpunim me Lëvizjen FOL janë duke implementuar projektin “Gender Inclusive Justice Sector”. Në kuadër të aktiviteteve të parapara, tani ështe organizuar ligjerata rreth feminizmit me nxënësit e shkollës fillore “Naim Frashëri” në Prishtinë. Në këtë ligjëratë morrën pjesë nxënëesit prej klasës së gjashtë deri të nëntë. Ligjërata u mbajt nga Mirishahe Syla –…