DC vazhdon me trajnimin e të rinjve në kuadër të projektit “Youth Interconnected”

U mbajtën takimet e radhës me Klubet e Debatit në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovicë, në kuadër të projektit “Youth Inter-Connected”. Të rinjtë pjesëmarrës patën mundësinë që të njihen me dallimet ndërmjet debatit formal dhe joformal, formatin e Debatit “British Parliamentary” – shpjegimet mbi definimin dhe argumentimin, dhe rëndësinë që ato kanë në debat.…

15 Shtatori – Dita Ndërkombëtare e Demokracisë

Dita Ndërkombëtare e Demokracisë u krijua në vitin 2007 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, me qëllim që të inkurajojë qeveritë që përmes programeve kombëtare të përkushtohen për të forcuar dhe konsoliduar demokracinë. Fjala demokraci rrjedh nga fjalët greke “demos”, që do të thotë popull dhe “kratos” që do të thotë pushtet, dhe mund të…

Debate Center takoi edhe të rinjt e Gjilanit

Debate Center në kuadër të projektit Youth Inter-Connected ka vazhduar serinë e takimeve me të rinjtë e gjashtë komunave të Kosovës. Kësaj radhe, DC në bashkëpunim me OJQ Vullnetarët e Qytetit organizoi takimin informues rreth Ligës së Debatit për të rinjtë e komunës së Gjilanit. Të rinjtë patën rastin të njoftoheshin nga Ardi Shatri për…

Takimet për Ligën e Debatit po vazhdojnë në Mitrovicë

Debate Center në kuadër të projektit Youth-Interconnected, në bashkëpunim me partnerin lokal Diakonie Youth Center – Mitrovica ka filluar aktivitetet për Ligën e Debatit. Të rinjtë e Mitrovicës patën rastin të njoftoheshin nga Ardi Kaito Shatri për formatin e debatit dhe procesin nëpër të cilin do të kalojnë gjatë një periudhë 1 vjeçare. Pjesëmarrësit do…

Filluan takimet për Ligën e Debatit në Prizren

Debate Center në kuadër të projektit Youth-Interconnected, në bashkëpunim me partnerin lokal THY në Prizren, ka filluar aktivitetet për Ligën e Debatit. Gjatë ditës së parë të rinjtë pjesëmarrës patën rastin të njoftoheshin nga Erblin Hoxha dhe Ardi Shatri për formatin e debatit dhe procesin nëpër të cilin do të kalojnë gjatë një periudhë 1 vjeçare.…

Thirrje për Aplikim për projektin Youth Interconntected

Debate Center hap thirrjen për aplikim për të gjithë të rinjtë e moshës 15-23 vjeç në komunën e Prishtinës, për projektin “Youth Inter-Connected”. Ky projekt njëvjeçar ofron aftësimin e të rinjve në mendim kritik dhe aktivizëm qytetar përmes debatit formal. Në kuadër të Ligës Rinore të Debatit do të mbahen punëtori, akademi të vikendit dhe…

15 Shtatori – Dita Ndërkombëtare e Demokracisë

Dita Ndërkombëtare e Demokracisë u krijua në vitin 2007 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, me qëllim që të inkurajojë qeveritë që përmes programeve kombëtare të përkushtohen për të forcuar dhe konsoliduar demokracinë. Fjala demokraci rrjedh nga fjalët greke “demos”, që do të thotë popull dhe “kratos” që do të thotë pushtet, dhe mund të…

DC takohet me Klubin e Debatit në Prishitinë

Debate Center në kuadër të projektit Youth Inter-Connected ka vazhduar të takojë kësaj radhe të rinjtë nga Prishtina për Ligën e Debatit. Të rinjtë patën rastin të njoftoheshin nga Ardi Shatri për formatin e debatit dhe procesin nëpër të cilin do të kalojnë gjatë një periudhë 1 vjeçare. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që gjatë…

DC trajnoi të rinjt e Bujanocit dhe Preshevës për debatin e formatit “British Parliamentary”

Debate Center në kuadër të partneritetit me Shoqatën Kulturore “Dituria” – Bujanoc dhe projektit “Rrethi Rinor” pati rastin që të trajnojë të rinjtë e Bujanocit dhe Preshevës për debatin e stilit “British Parliamentary”. Të rinjtë të cilët morën pjesë, patën mundësinë që të praktikojnë këtë format të debatit dhe të mësojnë më shumë për analizën…