Real Talk with Youth

Debate Center në partneritet me Vullnetarët e Qytetit ka organizuar diskutimin e dytë në kuadër të serive “Real Talk with Youth”, ku është diskutuar për pjesëmarrjen aktive të të rinjve në vendimmarrje në nivelin lokal dhe sfidat që ata hasin. Të ftuar në këtë diskutim ishin: Leonora Morina-Bunjaku, Nënkryetare e Komunës së Gjilanit; Arianit Sadiku,…